şarap sunum sepeti

Kullanım örnekleri

şarap sunum sepeti
cradle
icon arrow

cradle

Phonetic: "/ˈkɹeɪdəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A bed or cot for a baby, oscillating on rockers or swinging on pivots.


Definition: The place of origin, or in which anything is nurtured or protected in the earlier period of existence.

Example: a cradle of crime


Definition: Infancy, or very early life.

Example: from the cradle to the grave


Definition: An implement consisting of a broad scythe for cutting grain, with a set of long fingers parallel to the scythe, designed to receive the grain, and to lay it evenly in a swath.


Definition: A tool used in mezzotint engraving, which, by a rocking motion, raises burrs on the surface of the plate, so preparing the ground.


Definition: A framework of timbers, or iron bars, moving upon ways or rollers, used to support, lift, or carry ships or other vessels, heavy guns, etc., as up an inclined plane, or across a strip of land, or in launching a ship.


Definition: A case for a broken or dislocated limb.


Definition: A frame to keep the bedclothes from contact with the sensitive parts of an injured person.


Definition: A machine on rockers, used in washing out auriferous earth.


Definition: A suspended scaffold used in shafts.


Definition: A ribbing for vaulted ceilings and arches intended to be covered with plaster.


Definition: A basket or apparatus in which, when a line has been made fast to a wrecked ship from the shore, the people are brought off from the wreck.

Example: The cradle was ill-made. One victim fell into the sea and was lost and the ensuing delay cost three more lives.


Definition: A rest for the receiver of a telephone, or for certain computer hardware.

Example: He slammed the handset into the cradle.


Definition: (contact juggling) A hand position allowing a contact ball to be held steadily on the back of the hand.


Definition: A mechanical device for tilting and decanting a bottle of wine.

icon arrow

cradle

Phonetic: "/ˈkɹeɪdəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To contain in or as if in a cradle.


Definition: To rock (a baby to sleep).


Definition: To wrap protectively, to hold gently and protectively.

Example: cradling the injured man’s head in her arms


Definition: To lull or quieten, as if by rocking.


Definition: To nurse or train in infancy.


Definition: To rock the lacrosse stick back and forth in order to keep the ball in the head by means of centrifugal force.


Definition: To cut and lay (grain) with a cradle.


Definition: To transport a vessel by means of a cradle.


Definition: To put ribs across the back of (a picture), to prevent the panels from warping.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.