chaufferette

Kullanım örnekleri

chaufferette
foot warmer
icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: noun


Definition: A biological structure found in many animals that is used for locomotion and that is frequently a separate organ at the terminal part of the leg.

Example: A spider has eight feet.


Definition: Specifically, a human foot, which is found below the ankle and is used for standing and walking.

Example: Southern Italy is shaped like a foot.


Definition: (often used attributively) Travel by walking.

Example: There is a lot of foot traffic on this street.


Definition: The base or bottom of anything.

Example: I'll meet you at the foot of the stairs.


Definition: The part of a flat surface on which the feet customarily rest.

Example: We came and stood at the foot of the bed.


Definition: The end of a rectangular table opposite the head.

Example: The host should sit at the foot of the table.


Definition: A short foot-like projection on the bottom of an object to support it.

Example: The feet of the stove hold it a safe distance above the floor.


Definition: A unit of measure equal to twelve inches or one third of a yard, equal to exactly 30.48 centimetres.

Example: The flag pole at the local high school is about 20 feet high.


Definition: A unit of measure for organ pipes equal to the wavelength of two octaves above middle C, approximately 328 mm.


Definition: (collective) Foot soldiers; infantry.

Example: King John went to battle with ten thousand foot and one thousand horse.


Definition: (cigars) The end of a cigar which is lit, and usually cut before lighting.


Definition: The part of a sewing machine which presses downward on the fabric, and may also serve to move it forward.


Definition: The bottommost part of a typed or printed page.


Definition: The base of a piece of type, forming the sides of the groove.


Definition: The basic measure of rhythm in a poem.


Definition: The parsing of syllables into prosodic constituents, which are used to determine the placement of stress in languages along with the notions of constituent heads.


Definition: The bottom edge of a sail.

Example: To make the mainsail fuller in shape, the outhaul is eased to reduce the tension on the foot of the sail.


Definition: The end of a billiard or pool table behind the foot point where the balls are racked.


Definition: In a bryophyte, that portion of a sporophyte which remains embedded within and attached to the parent gametophyte plant.


Definition: The muscular part of a bivalve mollusc or a gastropod by which it moves or holds its position on a surface.


Definition: The globular lower domain of a protein.


Definition: The point of intersection of one line with another that is perpendicular to it.


Definition: Fundamental principle; basis; plan.


Definition: Recognized condition; rank; footing.

icon arrow

foot

Phonetic: "[fʊt̚]"

Part Of Speech: verb


Definition: To use the foot to kick (usually a ball).


Definition: To pay (a bill).


Definition: To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip.


Definition: To walk.


Definition: To tread.

Example: to foot the green


Definition: To set on foot; to establish; to land.


Definition: To renew the foot of (a stocking, etc.).


Definition: To sum up, as the numbers in a column; sometimes with up.

Example: to foot (or foot up) an account

icon arrow

warmer

Phonetic: "/ˈwɔːmə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a temperature slightly higher than usual, but still pleasant; mildly hot.

Example: The tea is still warm.


Definition: Caring and friendly, of relations to another person.

Example: We have a warm friendship.


Definition: Having a color in the red-orange-yellow part of the visible electromagnetic spectrum.


Definition: Close, often used in the context of a game in which "warm" and "cold" are used to indicate nearness to the goal.


Definition: Fresh, of a scent; still able to be traced.


Definition: Communicating a sense of comfort, ease, or pleasantness

Example: a warm piano sound


Definition: Ardent, zealous.

Example: a warm debate, with strong words exchanged


Definition: Well off as to property, or in good circumstances; rich.


Definition: Requiring arduous effort.

icon arrow

warmer

Phonetic: "/ˈwɔːmə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that warms, such as a heater or a soup.


Definition: A piece of clothing for warmth, such as a bodywarmer or leg warmer.


Definition: An introductory activity, for example in a lesson, to stimulate interest in a topic.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.