cielo nocturno despejado

Kullanım örnekleri

cielo nocturno despejado
clearing at night
icon arrow

clearing

Phonetic: "/ˈklɪəɹɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To remove obstructions, impediments or other unwanted items from.

Example: If you clear the table, I'll wash up.


Definition: To remove (items or material) so as to leave something unobstructed or open.

Example: Please clear all this stuff off the table.


Definition: To become free from obstruction or obscurement; to become transparent.

Example: After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.


Definition: To eliminate ambiguity or doubt from (a matter); to clarify or resolve; to clear up.

Example: We need to clear this issue once and for all.


Definition: To remove from suspicion, especially of having committed a crime.

Example: The court cleared the man of murder.


Definition: To pass without interference; to miss.

Example: The door just barely clears the table as it closes.


Definition: (activities such as jumping or throwing) To exceed a stated mark.

Example: She was the first female high jumper to clear two metres.


Definition: To finish or complete (a stage, challenge, or game).

Example: I cleared the first level in 36 seconds.


Definition: Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred.

Example: The check might not clear for a couple of days.


Definition: To earn a profit of; to net.

Example: He's been clearing seven thousand a week.


Definition: To approve or authorise for a particular purpose or action; to give clearance to.

Example: Air traffic control cleared the plane to land.


Definition: To obtain approval or authorisation in respect of.

Example: I've cleared the press release with the marketing department, so go ahead and publish it.


Definition: To obtain a clearance.

Example: The steamer cleared for Liverpool today.


Definition: To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track.


Definition: To disengage oneself from incumbrances, distress, or entanglements; to become free.


Definition: To hit, kick, head, punch etc. (a ball, puck) away in order to defend one's goal.

Example: A low cross came in, and Smith cleared.


Definition: To reset or unset; to return to an empty state or to zero.

Example: to clear an array;  to clear a single bit (binary digit) in a value


Definition: To style (an element within a document) so that it is not permitted to float at a given position.

icon arrow

clearing

Phonetic: "/ˈklɪəɹɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act or process of making or becoming clear.


Definition: An area of land within a wood or forest devoid of trees.


Definition: An open space in the fog etc.


Definition: A process of exchanging transaction information and authorisation through a central institution or system to complete and settle those transactions.


Definition: A sequence of events used to disconnect a call, and return to the ready state.


Definition: The period in which remaining university places are allocated to remaining students.


Definition: The act of removing the ball from one's own goal area by kicking it.

icon arrow

at

Part Of Speech: verb


Definition: To reply to or talk to someone, either online or face-to-face. (from the practice of targeting a message or reply to someone online by writing @name)

Example: Cars 2 is the most influential film of all time. Don't @ me.

icon arrow

at

Part Of Speech: noun


Definition: The at sign (@).

icon arrow

at

Part Of Speech: preposition


Definition: In, near, or in the general vicinity of a particular place.

Example: Caesar was at Rome;  at the corner of Fourth Street and Vine;  at Jim’s house


Definition: (indicating time) Indicating occurrence in an instant of time or a period of time relatively short in context or from the speaker's perspective.

Example: at six o’clock;  at closing time;  at night.


Definition: In the direction of (often in an unfocused or uncaring manner).

Example: He threw the ball at me.  He shouted at her.


Definition: Denotes a price.

Example: 3 apples at 2¢ (each)   The offer was at $30,000 before negotiations.


Definition: Occupied in (activity).

Example: men at work


Definition: In a state of.

Example: She is at sixes and sevens with him.  They are at loggerheads over how best to tackle the fiscal cliff.  The city was at the mercy of the occupying forces.


Definition: Indicates a position on a scale or in a series.

Example: Sell at 90.  Tiger finished the round at tenth, seven strokes behind the leaders.  I'm offering it—just to select customers—at cost.


Definition: Because of.

Example: to laugh at a joke   mad at their comments


Definition: Indicates a means, method, or manner.


Definition: Holding a given speed or rate.

Example: It is growing at the rate of 3% a year.  Cruising along at fifty miles per hour.


Definition: (used for skills (including in activities) or areas of knowledge) On the subject of; regarding.

Example: He slipped at marksmanship over his extended vacation.


Definition: (stressed pronunciation) Bothering, irritating, causing discomfort to

icon arrow

night

Phonetic: "/naɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The period between sunset and sunrise, when a location faces far away from the sun, thus when the sky is dark.

Example: How do you sleep at night when you attack your kids like that!?


Definition: (Astronomy) The period of darkness beginning at the end of evening astronomical twilight when the sun is 18 degrees below the horizon, and ending at the beginning of morning astronomical twilight.


Definition: (Legal) Often defined in the legal system as beginning 30 minutes after sunset, and ending 30 minutes before sunrise.


Definition: An evening or night spent at a particular activity.

Example: a night on the town


Definition: A night (and part of the days before and after it) spent in a place away from home, e.g. a hotel.

Example: I stayed my friend's house for three nights.


Definition: Nightfall.

Example: from noon till night


Definition: Darkness (due to it being nighttime).

Example: The cat disappeared into the night.


Definition: A dark blue colour, midnight blue.


Definition: A night's worth of competitions, generally one game.

icon arrow

night

Phonetic: "/naɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To spend a night (in a place), to overnight.

icon arrow

night

Phonetic: "/naɪt/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Ellipsis of good night

Example: Night, y'all! Thanks for a great evening!

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.