cnc freze tezgahı

Kullanım örnekleri

cnc freze tezgahı
cnc milling machine
icon arrow

milling

Phonetic: "/ˈmɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To grind or otherwise process in a mill or other machine.

Example: to mill flour


Definition: To shape, polish, dress or finish using a machine.


Definition: To engrave one or more grooves or a pattern around the edge of (a cylindrical object such as a coin).


Definition: (followed by around, about, etc.) To move about in an aimless fashion.

Example: I didn't have much to do, so I just milled around the town looking at the shops.


Definition: To cause to mill, or circle around.

Example: to mill cattle


Definition: (of air-breathing creatures) To swim underwater.


Definition: (of a whale) To swim suddenly in a new direction.


Definition: To beat; to pound.


Definition: To pass through a fulling mill; to full, as cloth.


Definition: To roll (steel, etc.) into bars.


Definition: To make (drinking chocolate) frothy, as by churning.


Definition: To undergo hulling.

Example: This maize mills well.


Definition: To take part in a fistfight; to box.


Definition: To fill (a winze or interior incline) with broken ore, to be drawn out at the bottom.


Definition: (thieves' cant) To commit burglary.

icon arrow

milling

Phonetic: "/ˈmɪlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (trading card games) To move (a card) from a deck to the discard pile.


Definition: (Hearthstone) To destroy (a card) due to having a full hand.

icon arrow

milling

Phonetic: "/ˈmɪlɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grinding process using a mill.


Definition: The series of notches around the edge of a coin, placed there during minting so that it can be told if some of the metal from the edge is removed. Removing metal from a coin was common practice during earlier times when coins made of precious metals circulated.


Definition: A circular or random motion of a herd or a crowd.

icon arrow

machine

Part Of Speech: noun


Definition: A device that directs and controls energy, often in the form of movement or electricity, to produce a certain effect.


Definition: A vehicle operated mechanically, such as an automobile or an airplane.


Definition: (abbreviation) An answering machine or, by extension, voice mail.

Example: I called you earlier, but all I got was the machine.


Definition: A computer.

Example: Game developers assume they're pushing the limits of the machine.


Definition: A person or organisation that seemingly acts like a machine, being particularly efficient, single-minded, or unemotional.

Example: Bruce Campbell was a "demon-killing machine" because he made quick work of killing demons.


Definition: Especially, the group that controls a political or similar organization; a combination of persons acting together for a common purpose, with the agencies which they use.


Definition: Supernatural agency in a poem, or a superhuman being introduced to perform some exploit.


Definition: The system of special interest groups that supports a political party, especially in urban areas.


Definition: Penis.


Definition: A contrivance in the Ancient Greek theatre for indicating a change of scene, by means of which a god might cross the stage or deliver a divine message; the deus ex machina.


Definition: A bathing machine.

icon arrow

machine

Part Of Speech: verb


Definition: To make by machinery.


Definition: To shape or finish by machinery.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.