cortarse

Kullanım örnekleri

cortarse
crack
icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thin and usually jagged space opened in a previously solid material.

Example: A large crack had formed in the roadway.


Definition: A narrow opening.

Example: Open the door a crack.


Definition: A sharply humorous comment; a wisecrack.

Example: I didn't appreciate that crack about my hairstyle.


Definition: Crack cocaine, a potent, relatively cheap, addictive variety of cocaine; often a rock, usually smoked through a crack-pipe.

Example: crack head


Definition: The sharp sound made when solid material breaks.

Example: The crack of the falling branch could be heard for miles.


Definition: Any sharp sound.

Example: The crack of the bat hitting the ball.


Definition: A sharp, resounding blow.


Definition: An attempt at something.

Example: I'd like to take a crack at that game.


Definition: Vagina.

Example: I'm so horny even the crack of dawn isn't safe!


Definition: The space between the buttocks.

Example: Pull up your pants! Your crack is showing.


Definition: Conviviality; fun; good conversation, chat, gossip, or humorous storytelling; good company.

Example: He/she is quare good crack.


Definition: Business; events; news.

Example: What's the crack?


Definition: A program or procedure designed to circumvent restrictions or usage limits on software.

Example: Has anyone got a crack for DocumentWriter 3.0?


Definition: (elsewhere throughout the North of the UK) a meaningful chat.


Definition: Extremely silly, absurd or off-the-wall ideas or prose.


Definition: The tone of voice when changed at puberty.


Definition: A mental flaw; a touch of craziness; partial insanity.

Example: He has a crack.


Definition: A crazy or crack-brained person.


Definition: A boast; boasting.


Definition: Breach of chastity.


Definition: A boy, generally a pert, lively boy.


Definition: A brief time; an instant; a jiffy.

Example: I'll be with you in a crack.

icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form cracks.

Example: It's been so dry, the ground is starting to crack.


Definition: To break apart under pressure.

Example: When I tried to stand on the chair, it cracked.


Definition: To become debilitated by psychological pressure.

Example: Anyone would crack after being hounded like that.


Definition: To break down or yield, especially under interrogation or torture.

Example: When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.


Definition: To make a cracking sound.

Example: The bat cracked with authority and the ball went for six.


Definition: (of a voice) To change rapidly in register.

Example: His voice cracked with emotion.


Definition: (of a pubescent boy's voice) To alternate between high and low register in the process of eventually lowering.

Example: His voice finally cracked when he was fourteen.


Definition: To make a sharply humorous comment.

Example: "I would too, with a face like that," she cracked.


Definition: To make a crack or cracks in.

Example: The ball cracked the window.


Definition: To break open or crush to small pieces by impact or stress.

Example: You'll need a hammer to crack a black walnut.


Definition: To strike forcefully.

Example: She cracked him over the head with her handbag.


Definition: To open slightly.

Example: Could you please crack the window?


Definition: To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

Example: They managed to crack him on the third day.


Definition: To solve a difficult problem. (Figurative, from cracking a nut.)

Example: I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.


Definition: To overcome a security system or a component.

Example: It took a minute to crack the lock, three minutes to crack the security system, and about twenty minutes to crack the safe.


Definition: To cause to make a sharp sound.

Example: to crack a whip


Definition: To tell (a joke).

Example: The performance was fine until he cracked that dead baby joke.


Definition: To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse.

Example: Acetone is cracked to ketene and methane at 700°C.


Definition: To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits.

Example: That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.


Definition: To open a canned beverage, or any packaged drink or food.

Example: I'd love to crack open a beer.


Definition: To brag, boast.


Definition: To be ruined or impaired; to fail.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.