dahili hattan çıkmak için işaret gönderme

Kullanım örnekleri

dahili hattan çıkmak için işaret gönderme
loop disconnect pulsing
icon arrow

loop

Phonetic: "/luːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A length of thread, line or rope that is doubled over to make an opening.


Definition: The opening so formed.


Definition: A shape produced by a curve that bends around and crosses itself.

Example: Arches, loops, and whorls are patterns found in fingerprints.


Definition: A ring road or beltway.


Definition: An endless strip of tape or film allowing continuous repetition.


Definition: A complete circuit for an electric current.


Definition: A programmed sequence of instructions that is repeated until or while a particular condition is satisfied.


Definition: An edge that begins and ends on the same vertex.


Definition: A path that starts and ends at the same point.


Definition: A bus or rail route, walking route, etc. that starts and ends at the same point.


Definition: A place at a terminus where trains or trams can turn round and go back the other way without having to reverse; a balloon loop, turning loop, or reversing loop.


Definition: A quasigroup with an identity element.


Definition: A loop-shaped intrauterine device.


Definition: An aerobatic maneuver in which an aircraft flies a circular path in a vertical plane.


Definition: A small, narrow opening; a loophole.


Definition: A flexible region in a protein's secondary structure.

icon arrow

loop

Phonetic: "/luːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mass of iron in a pasty condition gathered into a ball for the tilt hammer or rolls.

icon arrow

disconnect

Phonetic: "/dɪskəˈnɛkt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A break or interruption in an existing connection, continuum, or process; disconnection.


Definition: A switch used to isolate a portion of an electrical circuit.


Definition: A lack of connection or accord; a mismatch.

Example: There's a disconnect between what they think is happening and what is really going on.


Definition: The deliberate severing of ties with family, friends, etc. considered antagonistic towards Scientology.

icon arrow

disconnect

Phonetic: "/dɪskəˈnɛkt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To sever or interrupt a connection.


Definition: Of a person, to become detached or withdrawn.


Definition: To remove the connection between an appliance and an electrical power source.

icon arrow

pulsing

Phonetic: "/ˈpʌlsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To beat, to throb, to flash.

Example: In the dead of night, all was still but the pulsing light.


Definition: To flow, particularly of blood.

Example: Hot blood pulses through my veins.


Definition: To emit in discrete quantities.


Definition: To operate a blender in short bursts, to break down ingredients without liquidizing them.

icon arrow

pulsing

Phonetic: "/ˈpʌlsɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The emission of pulses.


Definition: The action of something that pulses.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!