farbela

Kullanım örnekleri

farbela
ruffle
icon arrow

ruffle

Phonetic: "/ˈɹʌfəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any gathered or curled strip of fabric added as trim or decoration.

Example: She loved the dress with the lace ruffle at the hem.


Definition: Disturbance; agitation; commotion.

Example: to put the mind in a ruffle


Definition: A low, vibrating beat of a drum, quieter than a roll; a ruff.


Definition: The connected series of large egg capsules, or oothecae, of several species of American marine gastropods of the genus Fulgur.

icon arrow

ruffle

Phonetic: "/ˈɹʌfəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a ruffle in; to curl or flute, as an edge of fabric.

Example: Ruffle the end of the cuff.


Definition: To disturb; especially, to cause to flutter.

Example: Her sudden volley of insults ruffled his composure.


Definition: To grow rough, boisterous, or turbulent.


Definition: To become disordered; to play loosely; to flutter.


Definition: To be rough; to jar; to be in contention; hence, to put on airs; to swagger.


Definition: To make into a ruff; to draw or contract into puckers, plaits, or folds; to wrinkle.


Definition: To erect in a ruff, as feathers.


Definition: To beat with the ruff or ruffle, as a drum.


Definition: To throw together in a disorderly manner.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!