havada yakıt boşaltma

Kullanım örnekleri

havada yakıt boşaltma
fuel dumping
icon arrow

fuel

Phonetic: "/ˈfjuːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Substance consumed to provide energy through combustion, or through chemical or nuclear reaction.


Definition: Substance that provides nourishment for a living organism; food.


Definition: Something that stimulates, encourages or maintains an action.

Example: His books were fuel for the revolution.

icon arrow

fuel

Phonetic: "/ˈfjuːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide with fuel.


Definition: To exacerbate, to cause to grow or become greater.

icon arrow

dumping

Phonetic: "/ˈdʌmpɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To release, especially in large quantities and chaotic manner.


Definition: To discard; to get rid of something one does not want anymore.


Definition: To sell below cost or very cheaply; to engage in dumping.


Definition: To copy data from a system to another place or system, usually in order to archive it.


Definition: To output the contents of storage or a data structure, often in order to diagnose a bug.


Definition: To end a relationship with.


Definition: To knock heavily; to stump.


Definition: To put or throw down with more or less of violence; hence, to unload from a cart by tilting it

Example: We dumped the coal onto the fireplace.


Definition: To precipitate (especially snow) heavily.

icon arrow

dumping

Phonetic: "/ˈdʌmpɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The disposal of something no longer needed, or of no value.


Definition: Selling goods at less than their normal price, especially in the export market as a means of securing a monopoly.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.