hermano mayor

Kullanım örnekleri

hermano mayor
elder brother
icon arrow

elder

Phonetic: "/ˈeldə/"

Part Of Speech: noun


Definition: An older person or an older member, usually a leader, of some community.

Example: We were presented to the village elder.


Definition: One who is older than another.

Example: Respect your elders.


Definition: One who lived at an earlier period; a predecessor.


Definition: An officer of a church, sometimes having teaching responsibilities.


Definition: A clergyman authorized to administer all the sacraments.

Example: a travelling elder


Definition: One ordained to the lowest office in the Melchizedek priesthood.

Example: After being a member of the Church for a while, Bill was ordained to the office of elder.


Definition: Male missionary.

Example: The elders are coming over for dinner tonight.


Definition: (often capitalized) Title for a male missionary; title for a general authority.

Example: One of the long-time leaders in the Church is Elder Packer.


Definition: A pagan or Heathen priest or priestess.

icon arrow

elder

Phonetic: "/ˈeldə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To admonish or reprove for improper conduct by the elders of the meeting.

Example: I was eldered for directly responding to someone else's message in meeting for worship.

icon arrow

elder

Phonetic: "/ˈeldə/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of an object, concept, relationship, etc., having existed for a relatively long period of time.

Example: an old abandoned building;  an old friend


Definition: Having been used and thus no longer new or unused.

Example: I find that an old toothbrush is good to clean the keyboard with.


Definition: Having existed or lived for the specified time.

Example: How old are they? She’s five years old and he's seven. We also have a young teen and a two-year-old child.


Definition: (heading) Of an earlier time.


Definition: Tiresome after prolonged repetition.

Example: Your constant pestering is getting old.


Definition: Said of subdued colors, particularly reds, pinks and oranges, as if they had faded over time.


Definition: A grammatical intensifier, often used in describing something positive. (Mostly in idioms like good old, big old and little old, any old and some old.)

Example: We're having a good old time. My next car will be a big old SUV.  My wife makes the best little old apple pie in Texas.


Definition: Excessive, abundant.

icon arrow

brother

Phonetic: "/ˈbɹɐðɘ(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Son of the same parents as another person.


Definition: A male having at least one parent in common with another (see half-brother, stepbrother).


Definition: A male fellow member of a religious community, church, trades union etc.

Example: I would like to thank the brother who just spoke.


Definition: A form of address to a man.

Example: Listen, brother, I don't know what you want, but I'm not interested.


Definition: A black male.


Definition: Somebody, usually male, connected by a common cause or situation.


Definition: Someone who is a peer, whether male or female.

icon arrow

brother

Phonetic: "/ˈbɹɐðɘ(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To treat as a brother.

icon arrow

brother

Phonetic: "/ˈbɹɐðɘ(ɹ)/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Expressing exasperation.

Example: We're being forced to work overtime? Oh, brother!

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.