klasik yara bakım yöntemleri

Kullanım örnekleri

klasik yara bakım yöntemleri
traditional wound care methods
icon arrow

traditional

Phonetic: "/tɹəˈdɪʃnəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person with traditional beliefs.


Definition: Short for traditional Chinese.


Definition: Short for traditional art.


Definition: Short for traditional grip.

icon arrow

traditional

Phonetic: "/tɹəˈdɪʃnəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, relating to, or derived from tradition.

Example: I think her traditional values are antiquated.


Definition: Communicated from ancestors to descendants by word only.

Example: traditional expositions of the Scriptures.


Definition: Observant of tradition; attached to old customs; old-fashioned.


Definition: In lieu of the name of the composer of a piece of music, whose real name is lost in the mists of time.


Definition: Relating to traditional Chinese.

Example: The traditional form of the character has twice as many strokes as the simplified form.

icon arrow

wound

Phonetic: "/wuːnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: An injury, such as a cut, stab, or tear, to a (usually external) part of the body.


Definition: A hurt to a person's feelings, reputation, prospects, etc.

Example: It took a long time to get over the wound of that insult.


Definition: An injury to a person by which the skin is divided or its continuity broken.

icon arrow

wound

Phonetic: "/wuːnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hurt or injure (someone) by cutting, piercing, or tearing the skin.

Example: The police officer wounded the suspect during the fight that ensued.


Definition: To hurt (a person's feelings).

Example: The actor's pride was wounded when the leading role went to his rival.

icon arrow

care

Phonetic: "/kɛə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Grief, sorrow.


Definition: Close attention; concern; responsibility.

Example: Care should be taken when holding babies.


Definition: Worry.

Example: I don't have a care in the world.


Definition: Maintenance, upkeep.

Example: dental care


Definition: The treatment of those in need (especially as a profession).


Definition: The state of being cared for by others.

Example: in care


Definition: The object of watchful attention or anxiety.

icon arrow

methods

Phonetic: "/ˈmɛθədz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A process by which a task is completed; a way of doing something (followed by the adposition of, to or for before the purpose of the process):

Example: If one method doesn't work, you should ask a friend to help you.


Definition: (often "the method") A technique for acting based on the ideas articulated by Constantin Stanislavski and focusing on authentically experiencing the inner life of the character being portrayed.


Definition: A subroutine or function belonging to a class or object, synonym of member function


Definition: Marijuana.


Definition: An instruction book systematically arranged.

icon arrow

methods

Phonetic: "/ˈmɛθədz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply a method


Definition: (casting, by extension) to apply particular treatment methods to a mold

Example: The company employs extensive use of 3D modelling combined with solidification simulation to ensure that critical castings are properly methoded.

icon arrow

methods

Phonetic: "/ˈmɛθədz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A trick where the boarder grabs the heel edge of the board with their back hand, between their feet, and then pulls the board towards their back, while arching their back and bending knees.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.