llevar linda ropa

Kullanım örnekleri

llevar linda ropa
dressed to the nines
icon arrow

dressed

Phonetic: "/ˈdɹɛst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fit out with the necessary clothing; to clothe, put clothes on (something or someone).

Example: He was dressed in the latest fashions.


Definition: To clothe oneself; to put on clothes.

Example: I rose and dressed before daybreak.  It's very cold out. Dress warm.


Definition: To put on the uniform and equipment necessary to play the game.

Example: Due to a left ankle sprain, Kobe Bryant did not dress for the game against Indiana


Definition: Of a man, to allow the genitals to fall to one side or other within the trousers.

Example: Does sir dress to the right or the left?


Definition: To prepare (food) for cooking, especially by seasoning it.


Definition: To prepare oneself; to make ready.


Definition: To adorn, ornament.

Example: It was time to dress the windows for Christmas again.


Definition: To ornament (a ship) by hoisting the national colours at the peak and mastheads, and setting the jack forward; when "dressed full", the signal flags and pennants are added.


Definition: To prepare (a set) by installing the props, scenery, etc.


Definition: To treat (a wound, or wounded person).


Definition: To prepare for use; to fit for any use; to render suitable for an intended purpose; to get ready.

Example: to dress leather or cloth;  to dress a garden;  to dress grain, by cleansing it;  in mining and metallurgy, to dress ores, by sorting and separating them


Definition: To prepare the surface of (a material; usually stone or lumber).


Definition: To manure (land).


Definition: To bolt or sift flour.


Definition: (sometimes imperative) To arrange in exact continuity of line, as soldiers; commonly to adjust to a straight line and at proper distance; to align.

Example: Right, dress!


Definition: To break and train for use, as a horse or other animal.

icon arrow

dressed

Phonetic: "/ˈdɹɛst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having been subjected to a preparatory process or treatment; treated, prepared.


Definition: Prepared for eating, especially by the addition of specific condiments or dressing.


Definition: Wearing clothes; attired (now often with qualifying word).

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

nines

Part Of Speech: noun


Definition: The digit or figure 9.


Definition: A playing card with nine pips.


Definition: A nine-millimeter semi-automatic pistol.


Definition: (usually in the plural) A statistical unit of proportion (of reliability, purity, etc.).

Example: They guaranteed that our Web site would have 99.99% uptime, or four nines.


Definition: A baseball club, team, or lineup (composed of nine players).

icon arrow

nines

Part Of Speech: noun


Definition: A pair of nines.

Example: He drew nines from the deck.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.