lomo de toro

Kullanım örnekleri

lomo de toro
speed bump
icon arrow

speed

Phonetic: "/spiːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of moving quickly or the capacity for rapid motion; rapidity.

Example: How does Usain Bolt run at that speed?


Definition: The rate of motion or action, specifically / the magnitude of the velocity; the rate distance is traversed in a given time.

Example: Speed limits provide information to the drivers about the safe speed to travel in average conditions.


Definition: The sensitivity to light of film, plates or sensor.


Definition: The duration of exposure, the time during which a camera shutter is open (shutter speed).


Definition: The largest size of the lens opening at which a lens can be used.


Definition: The ratio of the focal length to the diameter of a photographic objective.


Definition: Amphetamine or any amphetamine-based drug (especially methamphetamine) used as a stimulant, especially illegally.


Definition: Luck, success, prosperity.


Definition: Personal preference.

Example: We could go to the shore next week, or somewhere else if that's not your speed.


Definition: A third-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of gamma with respect to changes in the underlying asset price.

icon arrow

bump

Phonetic: "/bʌmp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A light blow or jolting collision.


Definition: The sound of such a collision.


Definition: A protuberance on a level surface.


Definition: A swelling on the skin caused by illness or injury.


Definition: One of the protuberances on the cranium which, in phrenology, are associated with distinct faculties or affections of the mind. Also (metonymically) the faculty itself

Example: the bump of veneration; the bump of acquisitiveness


Definition: The point, in a race in which boats are spaced apart at the start, at which a boat begins to overtake the boat ahead.


Definition: The swollen abdomen of a pregnant woman.


Definition: A post in an Internet forum thread made in order to raise the thread's profile by returning it to the top of the list of active threads.


Definition: A temporary increase in a quantity, as shown in a graph.

Example: US presidential nominees get a post-convention bump in survey ratings.


Definition: A dose of a drug such as ketamine or cocaine, when snorted recreationally.


Definition: The noise made by the bittern; a boom.


Definition: (preceded by definite article) A disco dance in which partners rhythmically bump each other's hips together.


Definition: In skipping, a single jump over two consecutive turns of the rope.


Definition: A coarse cotton fabric.


Definition: A training match for a fighting dog.


Definition: The jaw of either of the middle pockets.


Definition: Music, especially played over speakers at loud volume with strong bass frequency response.

icon arrow

bump

Phonetic: "/bʌmp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To knock against or run into with a jolt.


Definition: To move up or down by a step; displace.

Example: I bumped the font size up to make my document easier to read.


Definition: To post in an Internet forum thread in order to raise the thread's profile by returning it to the top of the list of active threads.


Definition: (of a superheated liquid) To suddenly boil, causing movement of the vessel and loss of liquid.


Definition: To move (a booked passenger) to a later flight because of earlier delays or cancellations.


Definition: To move the time of (a scheduled event).


Definition: To pick (a lock) with a repeated striking motion that dislodges the pins.


Definition: To make a loud, heavy, or hollow noise; to boom.


Definition: To spread out material so as to fill any desired number of pages.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.