baskı sanatı

Kullanım örnekleri

baskı sanatı
print art
icon arrow

print

Phonetic: "/pɹɪnt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Books and other material created by printing presses, considered collectively or as a medium.

Example: TV and the internet haven't killed print.


Definition: Clear handwriting, especially, writing without connected letters as in cursive.

Example: Write in print using block letters.


Definition: The letters forming the text of a document.

Example: The print is too small for me to read.


Definition: A newspaper.


Definition: A visible impression on a surface.

Example: Using a crayon, the girl made a print of the leaf under the page.


Definition: A fingerprint.

Example: Did the police find any prints at the scene?


Definition: A footprint.


Definition: (visual art) A picture that was created in multiple copies by printing.


Definition: A photograph that has been printed onto paper from the negative.


Definition: A copy of a film that can be projected.


Definition: Cloth that has had a pattern of dye printed onto it.


Definition: A plaster cast in bas relief.

icon arrow

print

Phonetic: "/pɹɪnt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To produce one or more copies of a text or image on a surface, especially by machine; often used with out or off: print out, print off.

Example: Print the draft double-spaced so we can mark changes between the lines.


Definition: To produce a microchip (an integrated circuit) in a process resembling the printing of an image.

Example: The circuitry is printed onto the semiconductor surface.


Definition: To write very clearly, especially, to write without connecting the letters as in cursive.

Example: I'm only in grade 2, so I only know how to print.


Definition: To publish in a book, newspaper, etc.

Example: How could they print an unfounded rumour like that?


Definition: To stamp or impress (something) with coloured figures or patterns.

Example: to print calico


Definition: To fix or impress, as a stamp, mark, character, idea, etc., into or upon something.


Definition: To stamp something in or upon; to make an impression or mark upon by pressure, or as by pressure.


Definition: To display a string on the terminal.


Definition: To produce an observable value.

Example: On March 16, 2020, the S&P printed at 2,386.13, one of the worst drops in history.

icon arrow

print

Phonetic: "/pɹɪnt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, relating to, or writing for printed publications.

Example: a print edition of a book

icon arrow

art

Phonetic: "/ɑːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The conscious production or arrangement of sounds, colours, forms, movements, or other elements in a manner that affects the senses and emotions, usually specifically the production of the beautiful in a graphic or plastic medium.

Example: There is a debate as to whether graffiti is art or vandalism.


Definition: The creative and emotional expression of mental imagery, such as visual, auditory, social, etc.


Definition: Skillful creative activity, usually with an aesthetic focus.

Example: She's mastered the art of programming.


Definition: The study and the product of these processes.

Example: He's at university to study art.


Definition: Aesthetic value.

Example: Her photographs are nice, but there's no art in them.


Definition: Artwork.

Example: Sotheby's regularly auctions art for millions.


Definition: A field or category of art, such as painting, sculpture, music, ballet, or literature.

Example: I'm a great supporter of the arts.


Definition: A nonscientific branch of learning; one of the liberal arts.


Definition: Skill that is attained by study, practice, or observation.


Definition: Contrivance, scheming, manipulation.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.