tinta ferrogálica

Kullanım örnekleri

tinta ferrogálica
iron gall ink
icon arrow

iron

Phonetic: "/ˈaɪən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A common, inexpensive metal, silvery grey when untarnished, that rusts, is attracted by magnets, and is used in making steel.


Definition: A metallic chemical element having atomic number 26 and symbol Fe.


Definition: Any material, not a steel, predominantly made of elemental iron.

Example: wrought iron, ductile iron, cast iron, pig iron, gray iron


Definition: A tool or appliance made of metal, which is heated and then used to transfer heat to something else; most often a thick piece of metal fitted with a handle and having a flat, roughly triangular bottom, which is heated and used to press wrinkles from clothing, and now usually containing an electrical heating apparatus.


Definition: (usually plural, irons) Shackles.


Definition: A firearm, either a long gun or a handgun.


Definition: A dark shade of the colour/color silver.


Definition: (shortened from iron hoof, rhyming with poof; countable) A male homosexual.


Definition: A golf club used for middle-distance shots.


Definition: Used as a symbol of great strength or toughness, or to signify a very strong or tough material.

Example: He appeared easygoing, but inside he was pure iron.


Definition: Weight used as resistance for the purpose of strength training.

Example: He lifts iron on the weekends.


Definition: A safety curtain in a theatre.


Definition: Dumb bombs, those without guidance systems.

icon arrow

iron

Phonetic: "/ˈaɪən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To pass an iron over (clothing or some other item made of cloth) in order to remove creases.


Definition: To shackle with irons; to fetter or handcuff.


Definition: To furnish or arm with iron.

Example: to iron a wagon

icon arrow

iron

Phonetic: "/ˈaɪən/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of the metal iron.


Definition: Strong (as of will), inflexible.

Example: He held on with an iron grip.

icon arrow

gall

Phonetic: "/ɡɑl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Bile, especially that of an animal; the greenish, profoundly bitter-tasting fluid found in bile ducts and gall bladders, structures associated with the liver.


Definition: The gall bladder.


Definition: Great misery or physical suffering, likened to the bitterest-tasting of substances.


Definition: A feeling of exasperation.


Definition: Impudence or brazenness; temerity, chutzpah.


Definition: A sore or open wound caused by chafing, which may become infected, as with a blister.


Definition: A sore on a horse caused by an ill-fitted or ill-adjusted saddle; a saddle sore.


Definition: A pit on a surface being cut caused by the friction between the two surfaces exceeding the bond of the material at a point.

icon arrow

gall

Phonetic: "/ɡɑl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bother or trouble.


Definition: To harass, to harry, often with the intent to cause injury.


Definition: To chafe, to rub or subject to friction; to create a sore on the skin.


Definition: To exasperate.


Definition: To cause pitting on a surface being cut from the friction between the two surfaces exceeding the bond of the material at a point.

Example: Improper cooling and a dull milling blade on titanium can gall the surface.


Definition: To scoff; to jeer.

icon arrow

ink

Phonetic: "/ɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pigment (or dye)-based fluid used for writing, printing etc.


Definition: A particular type, color or container of this fluid.


Definition: The black or dark-colored fluid ejected by squid, octopus etc, as a protective strategy.


Definition: Publicity.

Example: The TSA has been getting a lot of ink lately.


Definition: Tattoo work.


Definition: Cheap red wine.

icon arrow

ink

Phonetic: "/ɪŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply ink to; to cover or smear with ink.


Definition: To sign (a contract or similar document).


Definition: To apply a tattoo to (someone).


Definition: (of a squid or octopus) to eject ink (sense 3)

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.